Trainingen

 

De Toekomst Begint Nu

Ons doel is jouw succes

Samen met Arthur Dallau heb ik het programma De Toekomst Begint Nu (DTBN) ontwikkeld.

Gemeenten staan oog in oog met verandering. Het is dan ook niet de vraag óf, maar hóe je meebeweegt richting de toekomst. Het gedachtegoed van DTBN omarmt deze uitdaging; het biedt namelijk unieke kansen voor groei en ontwikkeling. Altijd. Sommige organisaties hebben alleen een duwtje in de juiste richting nodig om dat te zien. Dat is wat wij doen en waar we goed in zijn.

De Toekomst Begint NU maakt gemeenten klaar voor de toekomst. Dit doen we niet vóór maar mét jullie, als gelijkwaardige partners. We adviseren, trainen, organiseren en positioneren. Met innovatie- en verbindingskracht. Altijd met dezelfde betrokkenheid en een scherp oog voor menselijk contact. Zo creëren we structurele oplossingen met impact.

Wacht niet te lang, want De Toekomst Begint NU!

We hebben dit programma o.a. mogen uitvoeren voor:

Meer weten? Laat uw gegevens hier achter en ik neem zo snel mogelijk contact met u op!

Storytelling

THE SHORTEST DISTANCE BETWEEN TWO PEOPLE IS A STORY

Verhalen vertellen is een van de oudste manieren om kennis en wijsheid door te geven. Nog steeds is het verhaal in veel culturen een belangrijke vorm waarin kennisdeling samengaat met een verbindend gevoel. In een verhaal kan iedere toehoorder zich op een of andere wijze herkennen en er zijn eigen ervaringswereld aan toetsen.

Er bestaat een kenmerkende verhaallijn die in bijna alle verhalen, vertellingen en mythen in diverse vormen terugkomt. Hoewel de inhoud van deze verhaallijn heel verschillend kan zijn, zijn de oerbeelden herkenbaar en werken ze op een krachtige, intuïtieve wijze door op de luisteraar of de kijker. Deze verhaallijn is de rode draad in mijn Storytelling-methodiek.

IDEALITER verzorgt verschillende incompany Storytelling-trainingen:

Eendaagse Workshop                    StoryMaster-programma

#LSG17 workshop

Voor PinkRoccade verzorg ik in het 3e en 4e kwartaal van 2017 de workshop “Impact van selfservice op de interne organisatie”.

Selfservice is een thema dat de nodige aandacht vraagt van gemeenten. Of het ook daadwerkelijk de nodige aandacht krijgt, is een tweede. Zo vraagt ook de invoer van iBurgerzaken om een nieuwe manier van denken én doen (werken). Van je klanten (burgers en bedrijven) die het digitale kanaal moeten gaan vinden en gebruiken. Maar ook van het management en de medewerkers, die beginnen met verleiden, aanscherpen van werkprocessen en wellicht zelfs andere werkzaamheden gaan verrichten. Dit zal weerstand oproepen, maar het biedt vooral mogelijkheden. Tijdens deze #LSG17 workshop krijg je handvatten om alle betrokkenen binnen jouw gemeente er zo over te laten denken.

Meer info & aanmelden