Storytelling

Storytelling

 

“THE SHORTEST DISTANCE BETWEEN TWO PEOPLE IS A STORY.”

Verhalen vertellen is een van de oudste manieren om kennis en wijsheid door te geven. Nog steeds is het verhaal in veel culturen een belangrijke vorm waarin kennisdeling samengaat met een samenbindend gevoel. In een verhaal kan iedere toehoorder zich op een of andere wijze herkennen en er zijn eigen ervaringswereld aan toetsen.

Er bestaat een kenmerkende verhaallijn die in bijna alle verhalen, vertellingen en mythen in diverse vormen terugkomt. Hoewel de inhoud van deze verhaallijn heel verschillend kan zijn, zijn de oerbeelden herkenbaar en werken ze op een krachtige, intuïtieve wijze door op de luisteraar of de kijker. Deze verhaallijn is de rode draad in mijn Storytelling-methodiek.

Ik kan verschillende incompany Storytelling-trainingen voor u verzorgen: